Sim số đẹp Vinaphone Sim số đẹp Vinaphone

Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996. Vinaphone đã cung cấp ra các sim đầu số là : 091, 094, 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 ,0886 , 0888

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0948.79.03.79 2.000.000
0946.238.879 2.000.000
0946.238.179 2.000.000
0945.268.879 2.000.000
0944.929.179 2.000.000
0944.268.179 2.000.000
0943.93.38.79 2.000.000
094.38.39.579 2.000.000
0943.79.16.79 2.000.000
0943.72.38.79 2.000.000
0943.22.38.79 2.000.000
0886.198.779 2.000.000
0886.08.75.79 2.000.000
0945.2.6789.2 1.800.000
08889.012.79 1.800.000
0949.66.1879 1.800.000
0886.851.779 1.800.000
0886.61.81.79 1.800.000
0886.39.08.79 1.800.000
0886.177.379 1.800.000
0886.06.36.79 1.800.000
0948.83.1579 1.800.000
0948.00.36.79 1.500.000
0947.01.33.79 1.500.000
0945.099.279 1.500.000
0944.928.279 1.500.000
0944.10.86.79 1.500.000
0943.77.01.79 1.500.000
0942.76.08.79 1.500.000
0941.63.38.79 1.500.000
0941.169.879 Đã bán
0886.105.279 1.500.000
0949.72.1679 1.500.000
0949.618.779 1.500.000
0949.576.679 1.500.000
0949.31.86.79 1.500.000
0949.302.579 1.500.000
0949.22.01.79 1.500.000
0949.20.25.79 1.500.000
0949.18.76.79 1.500.000
0949.13.26.79 1.500.000
0949.06.76.79 1.500.000
0949.062.879 1.500.000
0948.982.179 1.500.000
0948.968.579 1.500.000
0948.818.379 1.500.000
0948.76.99.68 1.500.000
0948.722.379 1.500.000
0948.66.46.79 1.500.000
0948.618.379 1.500.000