Sim số đẹp Vinaphone Sim số đẹp Vinaphone

Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996. Vinaphone đã cung cấp ra các sim đầu số là : 091, 094, 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 ,0886 , 0888

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0948.78.3331 900.000
0948.77.1110 900.000
0948.76.3335 900.000
0948.75.4446 900.000
0948.70.4449 900.000
0948.65.4446 Đã bán
0948.65.0004 900.000
0948.64.7770 900.000
0948.64.2220 900.000
0948.59.7771 900.000
0948.57.6665 900.000
0948.55.2221 900.000
0948.46.7773 900.000
0948.45.0003 900.000
0948.44.0003 900.000
0948.42.3335 900.000
0948.38.7770 900.000
0948.37.5553 900.000
0948.36.7772 900.000
0948.34.2229 900.000
0948.32.6667 900.000
0948.31.4447 900.000
0948.29.6660 900.000
0948.28.3332 900.000
0948.26.7773 900.000
0948.21.6663 900.000
0948.20.7771 900.000
0948.19.0006 900.000
0948.14.7776 900.000
0948.14.7772 900.000
0948.14.5550 900.000
0948.14.3337 900.000
0948.14.0005 900.000
0948.13.5557 900.000
0948.07.6662 900.000
0948.07.5553 900.000
0948.03.7775 900.000
0948.03.5551 900.000
0948.03.2220 900.000
0948.02.1115 900.000
0948.01.4446 900.000
0947.99.3330 900.000
0947.99.2220 900.000
0947.97.5551 900.000
0947.96.3332 900.000
0947.95.1110 900.000
0947.93.2229 900.000
0947.92.7771 900.000
0947.89.6660 Đã bán
0947.88.2220 900.000