Sim số đẹp Vinaphone Sim số đẹp Vinaphone

Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996. Vinaphone đã cung cấp ra các sim đầu số là : 091, 094, 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 ,0886 , 0888

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0947.378.279 2.000.000
0948.00.36.79 1.500.000
0947.01.33.79 1.500.000
0945.099.279 1.500.000
0944.928.279 1.500.000
0944.10.86.79 1.500.000
0943.77.01.79 1.500.000
0942.76.08.79 1.500.000
0941.63.38.79 1.500.000
0941.169.879 Đã bán
0947.678.479 Đã bán
0945.23.24.79 Đã bán
0943.74.02.79 1.200.000
0949.92.1117 900.000
0949.88.5551 900.000
0949.83.2221 900.000
0949.80.5558 900.000
0949.73.2226 900.000
0949.71.6663 900.000
0949.61.4445 900.000
0949.57.6662 900.000
0949.56.4448 900.000
0949.48.5551 Đã bán
0949.44.2221 900.000
0949.38.7772 Đã bán
0949.37.4445 900.000
0949.36.4448 900.000
0949.35.7771 900.000
0949.33.0002 900.000
0949.31.4448 900.000
0949.30.6665 900.000
0949.26.0009 900.000
0949.24.3337 900.000
0949.22.6661 900.000
0949.16.7772 900.000
0949.16.0003 900.000
0949.12.7776 900.000
0949.03.7776 900.000
0949.02.7771 900.000
0948.99.3331 900.000
0948.97.6662 900.000
0948.96.0001 900.000
0948.94.7770 900.000
0948.94.0007 900.000
0948.92.4447 900.000
0948.91.2227 900.000
0948.90.2221 900.000
0948.89.3330 900.000
0948.87.5550 900.000
0948.84.0002 900.000