Sim taxi lặp 3 số giá rẻ Sim taxi lặp 3 số giá rẻ

Sim taxi lặp 3 số là gì ? Tất cả các loại sim 10 hoặc 11 ít nhất có 2 cặp 3 số cuôid giống nhau của nhà mạng Vietnamobile, Vinaphone, Gmobile, Sfone, Viettel, Mobifone được gọi là sim taxi lặp 3 số như : 123.123, 136.136, 991.991, 789.789, 521.521, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
01276.989.989 Đã bán
0124.3456.456 Đã bán
01244.678.678 Đã bán
01245.567.567 Đã bán
01299.567.567 Đã bán
0888.478.478 17.100.000
01297996996 Đã bán
01253102102 Đã bán
01278119119 Đã bán
01248.808.808 Đã bán
01248.838.838 Đã bán
01276.979.979 Đã bán
01276.986.986 Đã bán
01276.996.996 Đã bán
01276.998.998 Đã bán
01242.456.456 Đã bán
01243.567.567 Đã bán
01244.456.456 Đã bán
01245.456.456 Đã bán
01246.456.456 Đã bán
01247.456.456 Đã bán
01248.456.456 Đã bán
01292.456.456 Đã bán
01294.456.456 Đã bán
01295.456.456 Đã bán
01296.456.456 Đã bán
01297.456.456 Đã bán
01298.456.456 Đã bán
01299.456.456 Đã bán
01276.988.988 Đã bán
01235138138 Đã bán
01277008008 Đã bán
01294279279 Đã bán
01295879879 Đã bán
01248479479 Đã bán
01254339339 Đã bán
0911944944 Đã bán
01295.788.788 Đã bán
01273996996 Đã bán
01275696696 Đã bán
01242008008 Đã bán
01278117117 Đã bán
01294117117 Đã bán
01295112112 Đã bán
01273.995.995 Đã bán
01293.669.669 Đã bán
01299110110 Đã bán
01239828828 Đã bán
01239978978 Đã bán
01249200200 Đã bán