Sim năm sinh giá rẻ Sim năm sinh  giá rẻ

Sim năm sinh là gì ? Sim năm sinh là một dạng sim kỷ niệm ngày tháng năm sinh hoặc ngày đặc biệt như ngày cưới, ngày yêu nhau ....có tận cùng các số cuối trùng với ngày kỉ niệm được gọi là sim năm sinh như : 24.06.2005, 14.10.86, 21.12.2012, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
093.15.6.2014 Đã bán
0972.871.956 Đã bán
0948.282.011 Đã bán
0938.041.955 Đã bán
089998.1986 Đã bán
08.9996.1986 Đã bán
089995.1989 Đã bán
08.9996.1988 Đã bán
093337.1989 Đã bán
08.9997.1996 Đã bán
089995.1998 Đã bán
0899.77.1995 Đã bán
0899.77.1988 Đã bán
0908.65.1989 Đã bán
0899.98.1996 Đã bán
089996.1992 Đã bán
0908.55.1995 Đã bán
0899.78.1979 Đã bán
0899.76.1989 Đã bán
0899.97.1979 Đã bán
0899.77.1990 Đã bán
0937.42.1989 Đã bán
0908.84.1989 Đã bán
0908.67.1997 Đã bán
0899.79.1997 Đã bán
0899.79.1988 Đã bán
089995.1982 Đã bán
0899.77.1992 Đã bán
0899.79.1968 Đã bán
0908.48.1995 Đã bán
0908.40.1989 Đã bán
0899.96.1995 Đã bán
0899.78.1997 Đã bán
0899.95.1992 Đã bán
0899.95.1990 Đã bán
0899.95.1993 Đã bán
0908.20.1998 Đã bán
0908.601.986 Đã bán
0908.53.1986 Đã bán
0899.79.1986 Đã bán
0899.96.1994 Đã bán
0899.78.1998 Đã bán
0899.97.1986 Đã bán
0937.57.1996 Đã bán
0937.57.1998 Đã bán
0933.83.1997 Đã bán
0937.88.1982 Đã bán
0933.26.1998 Đã bán
0933.32.1992 Đã bán
0937.36.1996 Đã bán